BlackBerry Curve 8530 8520 - Sneltoetsen voor berichten

background image

Sneltoetsen voor berichten

Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde sneltoetsen mogelijk niet beschikbaar.

In een bericht

U kunt een bericht beantwoorden door op R te drukken.

U kunt een e-mailbericht of een PIN-bericht aan alle geadresseerden beantwoorden door op L te drukken.

U kunt een bericht doorsturen door op F te drukken.

U kunt een gemarkeerd e-mailbericht opslaan door op I te drukken.

Als u het e-mailadres van een contactpersoon wilt weergeven, markeert u de contactpersoon in het veld Aan of Van. Druk op Q. U kunt
de weergavenaam weergeven door nogmaals op Q te drukken.

U kunt naar de laatste cursorpositie gaan na het sluiten en opnieuw openen van een e-mailbericht of een PIN-bericht door op G te drukken.

In een berichtenlijst

Als u een gemarkeerd bericht wilt openen, drukt u op de Enter-toets.

U kunt een bericht opstellen vanuit een berichtenlijst door op C te drukken.

U kunt een bericht als geopend of ongeopend markeren door op de Alt-toets en op U te drukken.

Druk op W om een vlag aan een gemarkeerd bericht toe te voegen.

Druk op Alt en op F als u alle gemarkeerde berichten wilt weergeven.

Om ontvangen berichten en logboeken van ontvangen oproepen te bekijken, drukt u op de Alt-toets en I.

Druk op de Alt-toets en op O om verzonden berichten weer te geven.

Druk op de Alt-toets en op V om voicemailberichten weer te geven.

Druk op de Alt-toets en op S om SMS-tekstberichten weer te geven.

Druk op de Alt-toets en op P om oproeplogboeken weer te geven.

Druk op de Escape-toets om alle berichten te bekijken.

Navigeren binnen een berichtenlijst

Als u een scherm verder wilt gaan, drukt u op de Shift-toets en de toets Space.

Als u een scherm terug wilt gaan, drukt u op de toets Space.

Om naar het eerste bericht in een berichtenlijst te gaan, drukt u op T.

Om naar het laatste bericht in een berichtenlijst te gaan, drukt u op B.

Om naar de volgende datum te gaan, drukt u op N.

Druk op P om naar de vorige datum te gaan.

U kunt naar het volgende ongeopende item gaan door op U te drukken.

U kunt naar het volgende gerelateerde bericht gaan door op J te drukken.

U kunt naar het vorige gerelateerde bericht gaan door op K te drukken.

Gebruikershandleiding

Sneltoetsen

19