BlackBerry Curve 8530 8520 - Sneltoetsen voor BlackBerry-basisfuncties

background image

Sneltoetsen voor BlackBerry-basisfuncties

Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde sneltoetsen mogelijk niet beschikbaar.

Schuif met uw vinger op het trackpad op de cursor te verplaatsen.

Om een scherm terug te gaan, drukt u op de Escape-toets.

Om naar het beginscherm terugkeren wanneer u niet in gesprek bent, drukt u op de verbreektoets.

Druk op de menutoets als u meer toepassingen in het beginscherm wilt weergeven

Druk in een willekeurige toepassing op de menutoets om toegang te krijgen tot opties en de beschikbare handelingen.

Als u naar een lijst- of menu-item wilt gaan, typt u de eerste letter van dit item.

Om een gemarkeerd menu-item te selecteren, drukt u op de menutoets.

Druk op de spatietoets om een selectievakje in of uit te schakelen.

Druk op de Alt-toets om de beschikbare waarden in een veld te bekijken.

Houd de menutoets ingedrukt om tussen toepassingen te schakelen. Klik op een toepassing.

Houd in het beginscherm het sterretje (*) ingedrukt om de toetsen te vergrendelen. Om het toetsenbord te ontgrendelen, drukt u op de
toets met het sterretje (*) en op de verbindingstoets.

Als u wilt schakelen tussen het actieve waarschuwingsprofiel en het waarschuwingsprofiel Trillen, houdt u Q ingedrukt.

Druk op de toets Backspace/Delete om een gemarkeerd item te verwijderen.