BlackBerry Curve 8530 8520 - Informatie over het bijwerken van de BlackBerry Device Software

background image

Informatie over het bijwerken van de BlackBerry Device Software

U kunt de BlackBerry® Device Software om een van de volgende redenen willen bijwerken:

voor toegang tot nieuwe toepassingen en functies

om een technisch probleem op te lossen

uw serviceprovider vereist dat u de BlackBerry Device Software bijwerkt.

De duur van het updateproces kan variëren van 15 minuten tot 2 uur. Dit is afhankelijk van het type update, de hoeveelheid toestelgegevens
en het aantal toepassingen op uw BlackBerry-toestel. U kunt uw toestel niet gebruiken en geen noodoproepen uitvoeren tijdens de update.
Tijdens de update kan uw toestel opnieuw worden opgestart of tijdelijk een wit scherm hebben - dit is normaal. Verwijder de batterij niet tijdens
de update.

U kunt de BlackBerry Device Software mogelijk bijwerken via het draadloze netwerk, via een website of met de BlackBerry® Desktop
Manager.

U kunt de BlackBerry Device Software bijwerken via het draadloze netwerk als het pictogram Draadloze update wordt weergegeven in het
beginscherm van uw toestel. U kunt ook handmatig controleren op updates via de toestelopties. De beschikbare update kan een volledige
software-update of een gedeeltelijke software-update zijn. Als de beschikbare update een volledige software-update is, wordt er tijdens het
installatieproces een back-up van uw toestelgegevens gemaakt op uw toestel. Deze gegevens worden later hersteld. Afhankelijk van de opties
die uw serviceprovider of beheerder heeft ingesteld, kunt u mogelijk de BlackBerry Device Software niet bijwerken via het draadloze netwerk.
Afhankelijk van uw serviceprovider kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u de update downloadt naar uw toestel.

Als uw toestel is gekoppeld aan de BlackBerry® Internet Service kunt u de BlackBerry Device Software bijwerken door uw toestel aan te sluiten
op uw computer en te surfen naar

www.blackberry.com/update

.

Als u de BlackBerry® Desktop Software op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u de BlackBerry Device Software bijwerken met de BlackBerry
Desktop Manager. Raadpleeg de online Help van BlackBerry Desktop Manager voor meer informatie over het bijwerken van de software met
BlackBerry Desktop Manager.