BlackBerry Curve 8530 8520 - Een sneltoets voor het schakelen tussen invoertalen gebruiken tijdens het typen

background image

Een sneltoets voor het schakelen tussen invoertalen gebruiken tijdens het
typen

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet er meer dan één taal op uw BlackBerry®-toestel zijn geconfigureerd. Neem voor meer informatie contact
op met uw serviceprovider of beheerder.

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2. Controleer in het scherm Taal of het veld Sneltoets voor invoertaalselectie is ingesteld op Alt-Enter of Shift-toets Space.
3. Voer een van de volgende acties uit:

• Als het veld Sneltoets voor invoertaalselectie is ingesteld op Alt-Enter, houdt u tijdens het typen de Alt-toets ingedrukt en drukt u

op de Enter-toets. Blijf de Shift-toets ingedrukt houden en klik op een taal.

• Als het veld Sneltoets voor invoertaalselectie is ingesteld op Shift-Space, houdt u tijdens het typen de Shift-toets ingedrukt en

drukt u op de spatietoets. Blijf de Shift-toets ingedrukt houden en klik op een taal.