BlackBerry Curve 8530 8520 - Snelkeuze

background image

Snelkeuze

Snelkiezen instellen voor een contactpersoon

1.

Druk in het beginscherm op de verbindingstoets.

2. Druk op de menutoets.
3. Klik op Snelkeuzelijst bekijken.
4. Klik op een niet-toegewezen toets.
5. Klik op een contactpersoon.

Als u in de telefoontoepassing, in het beginscherm, in een bericht of in een berichtenlijst met behulp van snelkeuze iemand wilt bellen, houdt
u de toets ingedrukt die u aan de contactpersoon hebt toegewezen.

De contactpersoon wijzigen die aan snelkiestoets is toegewezen

1.

Druk in het beginscherm op de verbindingstoets.

2. Druk op de menutoets.
3. Klik op Snelkeuzelijst bekijken.
4. Markeer een contactpersoon of telefoonnummer.
5. Druk op de menutoets.
6. Voer een van de volgende acties uit:

• Als u een andere contactpersoon aan een snelkiestoets wilt koppelen, klikt u op Bewerken. Klik op een nieuwe contactpersoon.
• Als u de contactpersoon aan een andere snelkiestoets wilt koppelen, klikt u op Verplaatsen. Klik op een nieuwe snelkiestoets.
• Als u de contactpersoon uit de snelkeuzelijst wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen.

Gebruikershandleiding

Telefoon

31