BlackBerry Curve 8530 8520 - Telefonische vergaderingen

background image

Telefonische vergaderingen

Informatie over telefonische vergaderingen

U kunt twee soorten telefonische vergaderingen met uw BlackBerry®-toestel maken. Als uw organisatie of een vergaderservice u van een
telefonische “conference bridge”-nummer heeft voorzien, kunt u telefonische vergaderingen in de agenda op uw toestel of computer maken.
Met telefonisch vergaderen kunnen deelnemers met een BlackBerry-toestel via de optie Nu deelnemen (mits deze optie op hun toestel wordt
ondersteund) gaan deelnemen aan de telefonische vergadering. Zij hoeven dus niet het “conference bridge”-nummer te bellen en
toegangscodes in te voeren. Als u geen “conference bridge”-nummer hebt, kunt u een telefonische vergadering maken door anderen te bellen
en de gesprekken samen te voegen.

Telefonisch vergaderen

Als uw BlackBerry®-toestel is verbonden met een draadloos CDMA-netwerk, kunt u niet meer dan twee contactpersonen aan een telefonische
vergadering toevoegen.
1.

Druk tijdens een oproep op de menutoets.

2. Klik op Deelnemer toevoegen.
3. Toets een telefoonnummer in of markeer een contactpersoon.
4. Druk op de verbindingstoets.
5. Druk tijdens het tweede gesprek op de verbindingstoets om uw eerste contactpersoon toe te voegen aan de telefonische vergadering.
6. Herhaal de stappen 1 t/m 5 als u nog een contactpersoon aan de vergadering wilt toevoegen.

Verwante informatie

Een oproep in de wachtstand zetten, 26

Een telefoonnummerkoppeling maken voor een telefonische vergadering

1.

Typ een telefoonnummer voor de bridge voor de telefonische vergadering.

2. Typ X en de toegangscode.

Een privé-gesprek voeren met een contactpersoon tijdens een telefonische
vergadering

U kunt deze taak alleen uitvoeren als u een telefonische vergadering maakt door oproepen samen te voegen, en niet als u een telefonische
vergadering in de agenda maakt.

1.

Druk tijdens een telefonische vergadering op de menutoets.

2. Klik op Oproep splitsen.
3. Klik op een contactpersoon.

Druk op de menutoets om terug te keren naar de telefonische vergadering. Klik op Deelnemen.

Gebruikershandleiding

Telefoon

32

background image

De verbinding met een contactpersoon tijdens een telefonische vergadering verbreken

U kunt deze taak alleen uitvoeren als u een telefonische vergadering maakt door oproepen samen te voegen, en niet als u een telefonische
vergadering in de agenda maakt.

1.

Druk tijdens een telefonische vergadering op de menutoets.

2. Klik op Oproep laten vallen.
3. Klik op een contactpersoon.

Een telefonische vergadering verlaten

U kunt deze taak alleen uitvoeren als u een telefonische vergadering maakt door oproepen samen te voegen, en niet als u een telefonische
vergadering in de agenda maakt.

Tijdens het telefonisch vergaderen kunt u de telefonische vergadering verlaten. De vergadering gaat dan zonder u verder. Deze functie wordt
mogelijk niet ondersteund, wat afhankelijk is van uw serviceprovider voor draadloos netwerk.
1.

Druk tijdens een telefonische vergadering op de menutoets.

2. Klik op Doorverbinden of Flash.