BlackBerry Curve 8530 8520 - Problemen oplossen: media

background image

Problemen oplossen: media

Ik kan een mediabestand op een webpagina niet afspelen

Uw BlackBerry®-toestel ondersteunt mogelijk het formaat of de bestandsindeling van het mediabestand niet.

Ik kan geen mediabestanden openen

Afhankelijk van uw model BlackBerry®-toestel of serviceprovider voor draadloze netwerken worden de massaopslagmodus of MTP mogelijk
niet ondersteund.
Probeer een van de volgende acties uit te voeren:

• Als u probeert een mediabestand te openen op uw BlackBerry-toestel en het toestel is aangesloten op uw computer, maak dan uw

toestel los van de computer of schakel de massaopslagmodus of MTP uit.

• Als u probeert een mediabestand te openen op uw computer met behulp van de massaopslagmodus of MTP, controleer dan of u het

mediabeheerprogramma van de BlackBerry® Desktop Manager hebt gesloten.

Gebruikershandleiding

Toegang tot media

130

background image

• Als u een mediabestand wilt openen op uw computer met behulp van het mediabeheerprogramma van de BlackBerry Desktop Manager,

dient u eerst te controleren of de massaopslagmodus of MTP op uw toestel is uitgeschakeld.

• Als u de mediabestanden op uw mediakaart hebt gecodeerd met een coderingssleutel die uw toestel heeft gegenereerd en een

gecodeerd mediabestand wilt openen met uw computer of met een ander apparaat dan het BlackBerry-toestel waarmee u het bestand
hebt gecodeerd, stopt u de mediakaart in het BlackBerry-toestel waarmee u het bestand hebt gecodeerd. Wijzig het veld
Coderingsmodus in de geheugenopties in Geen of Beveiligingswachtwoord.

Verwante informatie

De massaopslagmodus of MTP uitschakelen, 123

Ik kan geen mediabestanden opslaan

Uw BlackBerry®-toestel of de mediakaart beschikt mogelijk over onvoldoende geheugen om mediabestanden op te slaan.
Probeer het volgende:

• Als u een mediabestand op uw toestelgeheugen wilt opslaan, dient u oude gegevens of berichten van uw toestel te verwijderen.
• Als u een mediabestand op uw mediakaart wilt opslaan, dient u oude mediabestanden te verwijderen.
• Controleer in de cameraopties of het veld Fotokwaliteit niet is ingesteld op Extra scherp. Extra scherpe foto's gebruiken meer

geheugen dan scherpe of normale foto's.

• Vergroot indien mogelijk de maximale hoeveelheid geheugen die beschikbaar is voor foto's.

Verwante informatie

Een mediabestand of -map verwijderen, 121
Een bericht verwijderen, 56

Mijn toestel herkent mijn mediakaart niet

Afhankelijk van uw model BlackBerry®-toestel of serviceprovider voor draadloze netwerken worden de massaopslagmodus of MTP mogelijk
niet ondersteund.
Probeer een van de volgende acties uit te voeren:

• Controleer of uw mediakaart correct in uw BlackBerry-toestel is geplaatst. Raadpleeg de gedrukte documentatie die u bij het toestel

hebt gekregen voor meer informatie over het plaatsen van een mediakaart in uw toestel.

• Als er in de mediakaartopties een bericht wordt weergegeven dat u de mediakaart moet formatteren, koppelt u het toestel los van de

computer. Schakel de massaopslagmodus of het MTP uit. Formatteer de mediakaart. Schakel de massaopslagmodus of het MTP in.

Verwante informatie

De massaopslagmodus of MTP uitschakelen, 123
Het toestelgeheugen of een mediakaart formatteren, 121

Mijn toestel gebruikt niet de juiste beltoon of de juiste achtergrond

Als u een beltoon gebruikt of een achtergrondafbeelding die u met het wachtwoord van uw BlackBerry®-toestel in het toestelgeheugen of op
uw mediakaart hebt gecodeerd en u wilt uw toestel opnieuw instellen, ontgrendel dan eerst uw toestel.

Verwante informatie

Uw toestel vergrendelen, 268

Gebruikershandleiding

Toegang tot media

131

background image

De flitser wordt gedimd of uitgeschakeld.

Als de camera een flitser heeft en het niveau van het batterijvermogen lager is dan 20 procent, wordt de flitser gedimd om batterijvermogen
te besparen. Neemt het batterijvermogen bij lage temperaturen af tot minder dan 20 procent, dan wordt de flitser soms uitgeschakeld.

Sommige foto's die ik neem zijn vaag

Bij slechte lichtomstandigheden compenseert de camera het gebrek aan licht mogelijk met een lagere sluitersnelheid. Als u de camera beweegt
voordat de sluiter klikt, kan de foto vaag zijn. Als de camera een langzamere sluitersnelheid gebruikt, wordt er een uitroepteken weergegeven
onder aan het scherm.

Afhankelijk van uw model BlackBerry®-toestel, kunt u mogelijk de onscherpte in afbeeldingen die wordt veroorzaakt door geringe bewegingen
van de camera verminderen door beeldstabilisatie in de cameraopties in te schakelen.

Sommige functies zijn niet beschikbaar op mijn toestel

De beschikbaarheid van bepaalde functies op uw BlackBerry®-toestel kan worden beinvloed door verschillende zaken, zoals uw toestelmodel
en abonnement.

Als u een e-mailaccount hebt die gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, is het mogelijk dat sommige functies niet zijn ingesteld
in uw organisatie of dat u sommige functies of opties niet mag gebruiken. Indien een beheerder een optie voor u heeft ingesteld, wordt naast
een optieveld een rood slotje weergegeven.

Neem contact op met uw serviceprovider of beheerder voor meer informatie over de beschikbare functies op uw toestel, of ga naar

www.blackberry.com/go/devices

.

Verwante informatie

Beschikbaarheid van functies, 9

Gebruikershandleiding

Toegang tot media

132