BlackBerry Curve 8530 8520 - AutoTekst

background image

AutoTekst

Informatie over AutoTekst

Met AutoTekst kunt u bepaalde stukjes getypte tekst vervangen door vooraf gedefinieerde AutoTekst-fragmenten. Als u tekst typt die met
AutoTekst kan worden vervangen, verandert de tekst nadat u op de spatietoets drukt.

Uw BlackBerry® bevat standaard AutoTekst-fragmenten waarmee u veelvoorkomende fouten kunt corrigeren. AutoTekst verandert hte
bijvoorbeeld in het. U kunt zelf AutoTekst-fragmenten maken voor veelvoorkomende typefouten of voor afkortingen. Het is bijvoorbeeld handig
een AutoTekst-fragment te maken waarmee mvg wordt vervangen door met vriendelijke groet.

Een AutoTekst-fragment maken

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2. Klik op AutoTekst.
3. Druk op de menutoets.
4. Klik op Nieuw.
5. Typ in het veld Vervangen de tekst die u wilt vervangen.
6. Voer een van de volgende bewerkingen uit in het veld Door:

• Typ de vervangende tekst.
• Druk op de menutoets als u een macro wilt invoegen (bijvoorbeeld de huidige datum of tijd). Klik op Macro invoegen.

7. Voer een van de volgende acties uit:

• Als u de hoofdletters van de tekst wilt handhaven zoals u deze typt, stelt u het veld Gebruik in op Opgegeven hoofdlettergebruik.
• Als u het hoofdlettergebruik van de tekst wilt bepalen op basis van de context, stelt u het veld Gebruik in op SmartCase.

8. Stel de taal in.
9. Druk op de menutoets.
10. Klik op Opslaan.

AutoTekst uitschakelen voor SMS-berichten

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2. Klik op SMS-bericht.
3. Stel het veld AutoTekst uitschakelen in op Ja.
4. Druk op de menutoets.
5. Klik op Opslaan.

Een AutoTekst-fragment wijzigen

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2. Klik op AutoTekst.

Gebruikershandleiding

Typen

194

background image

3. Klik op een AutoTekst-fragment.
4. Wijzig het AutoTekst-fragment.
5. Druk op de menutoets.
6. Klik op Opslaan.

Een AutoTekst-fragment verwijderen

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2. Klik op AutoTekst.
3. Markeer een AutoTekst-fragment.
4. Druk op de menutoets.
5. Klik op Verwijderen.

Een AutoTekst-wijziging ongedaan maken

Druk twee keer op de Backspace-/Delete-toets.