BlackBerry Curve 8530 8520 - Basis voor typen

background image

Basis voor typen

Tekst knippen, kopiëren en plakken

1.

Druk terwijl tekst is geselecteerd op de menutoets.

2. Klik op Knippen of Kopiëren.
3. Plaats de cursor op de plaats waar u de geknipte of gekopieerde tekst wilt invoegen.
4. Druk op de menutoets.
5. Klik op Plakken.

Een veld wissen

1.

Druk bij het typen van tekst op de menutoets.

2. Klik op Veld wissen.

Een tekstselectie annuleren

1.

Druk terwijl tekst is geselecteerd op de menutoets.

2. Klik op Selectie annuleren.

Een symbool typen

1.

Druk op de Symbol-toets.

2. Druk op de lettertoets die onder het symbool wordt weergegeven.

Een accent of speciaal teken typen

Houd een lettertoets ingedrukt en schuif met uw vinger naar links of naar rechts op het trackpad tot het accent of het speciale teken wordt
weergegeven.

Tekst markeren

1.

Plaats de cursor op de plaats waar u het markeren van tekst wilt starten.

2. Druk op de menutoets.
3. Klik op Selecteren.
4. Voer een van de volgende acties uit:

• Schuif met uw vinger naar boven of naar beneden op het trackpad als u een regel tekst wilt markeren.
• Schuif met uw vinger naar links of naar rechts op het trackpad als u tekst teken voor teken wilt markeren.

Gebruikershandleiding

Typen

187