BlackBerry Curve 8530 8520 - Typopties

background image

Typopties

Weergave van contactpersonen in de lijst tijdens het typen uitschakelen

Uw BlackBerry®-toestel is standaard zodanig ingesteld dat bij het intypen van een naam de bijbehorende contactpersoon wordt herkend.
1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2. Klik op Taal en tekstinvoer.
3. Klik op Tekstinvoeropties weergeven.
4. Schakel het selectievakje Contactpersonen gebruiken als gegevensbron uit.
5. Druk op de menutoets.
6. Klik op Opslaan.

De cursorsnelheid instellen

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2. Klik op Scherm/toetsenbord.
3. Stel het veld Toetssnelheid in.
4. Druk op de menutoets.
5. Klik op Opslaan.

Symbool voor standaardvaluta instellen

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2. Klik op Scherm/toetsenbord.
3. Stel het veld Valutatoets in.
4. Druk op de menutoets.
5. Klik op Opslaan.

Toetstonen inschakelen

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2. Klik op Scherm/toetsenbord.
3. Stel het veld Toetstoon in op Aan.
4. Druk op de menutoets.
5. Klik op Opslaan.

Gebruikershandleiding

Typen

189

background image

Sneltoetsen gebruiken in het beginscherm

Snelkoppelingen voor het beginscherm zijn standaard uitgeschakeld zodat u telefoonnummers kunt kiezen vanuit het beginscherm.
1.

Druk in het beginscherm op de verbindingstoets.

2. Druk op de menutoets.
3. Klik op Opties.
4. Klik op Algemene opties.
5. Wijzig het veld Kiezen vanuit beginscherm in Nee.
6. Druk op de menutoets.
7. Klik op Opslaan.

Om telefoonnummers vanuit het beginscherm te kiezen, wijzigt u het veld Kiezen vanuit beginscherm in Ja.