BlackBerry Curve 8530 8520 - Toetsenbord

background image

Toetsenbord

Toetstonen inschakelen

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2. Klik op Scherm/toetsenbord.
3. Stel het veld Toetstoon in op Aan.
4. Druk op de menutoets.
5. Klik op Opslaan.

Geluiden van het trackpad uitschakelen

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2. Klik op Scherm/toetsenbord.

Gebruikershandleiding

Weergave en toetsenbord

203

background image

3. Stel het veld Geluid bij rollen in op Mute.
4. Druk op de menutoets.
5. Klik op Opslaan.

Als u de geluiden van het trackpad weer wilt inschakelen, stelt u het veld Geluid bij rollen in op Klik.

De cursorsnelheid instellen

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2. Klik op Scherm/toetsenbord.
3. Stel het veld Toetssnelheid in.
4. Druk op de menutoets.
5. Klik op Opslaan.

Een toepassing toewijzen aan een sneltoets

Uw BlackBerry®-toestel heeft een of meer sneltoetsen aan de zijkant van het toestel. Afhankelijk van het gekozen thema kunt u mogelijk de
toepassing die aan een sneltoets is toegewezen, niet wijzigen.
1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2. Klik op Scherm/toetsenbord.
3. Verander het veld Openen met rechtersneltoets of Openen met linkersneltoets.
4. Druk op de menutoets.
5. Klik op Opslaan.

De gevoeligheid van het trackpad instellen

U kunt instellen hoe het trackpad op aanrakingen reageert. Bij een hoge gevoeligheid reageert de trackball bij minder druk dan bij een lagere
gevoeligheidsinstelling.
1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2. Klik op Scherm/toetsenbord.
3. Stel de velden Horizontale gevoeligheid en Verticale gevoeligheid in.
4. Druk op de menutoets.
5. Klik op Opslaan.