BlackBerry Curve 8530 8520 - Eerste gebruik van uw toestel

background image

Eerste gebruik van uw toestel

De installatiewizard voltooien

De installatiewizard is ontworpen om u te helpen te leren navigeren en typen, opties te wijzigen om uw BlackBerry®-toestel aan uw wensen
aan te passen, draadloze verbindingen en Bluetooth®-®-verbindingen tot stand te brengen en een of meer e-mailadressen in te stellen. De
installatiewizard wordt automatisch weergegeven wanneer u het toestel voor de eerste keer inschakelt.
1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Installatiewizard als het welkomstscherm niet automatisch wordt weergegeven.

2. Volg de instructies op het scherm.

Een e-mailadres instellen

Voor deze taak moet u de aanmeldingsgegevens voor uw bestaande e-mailadressen weten of moet uw beheerder u een enterprise-
activeringswachtwoord hebben gegeven.
1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Installatiewizard.

2. Selecteer in het scherm voor het instellen van e-mail een van de volgende opties:

• Ik wil een nieuw e-mailadres maken of toevoegen: deze optie voor het instellen van e-mail is de meestgebruikte optie voor individuele

gebruikers. Gebruik deze optie om uw BlackBerry®-toestel te koppelen aan een of meer (tot tien) bestaande e-mailadressen
(bijvoorbeeld een e-mailaccount in Google Mail™ of Windows Live™ Hotmail®) of om een nieuw e-mailadres te maken voor uw toestel.
Als u een sociale netwerktoepassing op uw toestel wilt gebruiken, moet u deze optie selecteren om uw toestel te koppelen aan het e-
mailadres dat u gebruikt voor het ontvangen van sociale netwerkmeldingen. Als deze optie niet verschijnt, neemt u contact op met de
provider van uw draadloze service.

• Ik wil een e-mailaccount van het werk gebruiken met een BlackBerry Enterprise Server: deze optie is de standaardoptie voor

zakelijke gebruikers. Gebruik deze optie om uw toestel te koppelen aan een zakelijke e-mailaccount met de BlackBerry® Enterprise
Server als uw beheerder u een enterprise-activeringswachtwoord heeft gegeven.

3. Klik op Volgende.
4. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: Wanneer uw e-mailadres juist is ingesteld, ontvangt u een bevestigingsbericht. Klik in het beginscherm op het pictogram
Berichten om uw e-mailberichten weer te geven en te beheren.

Gebruikershandleiding

Welkom bij BlackBerry.

10