BlackBerry Curve 8530 8520 - Problemen oplossen: basisfuncties

background image

Problemen oplossen: basisfuncties

Ik kan niet bellen of gebeld worden

Probeer het volgende:

• Controleer of uw BlackBerry® is verbonden met het mobiele netwerk.
• Controleer of uw abonnement telefoon- of spraakservices omvat.

Gebruikershandleiding

Welkom bij BlackBerry.

14

background image

• Kunt u zelf niet bellen en de optie voor vaste kiesnummers is ingeschakeld, controleer dan of het telefoonnummer voor uw

contactpersoon wel voorkomt in de lijst met vaste kiesnummers of schakel de optie voor vaste kiesnummers uit.

• Bevindt u zich in een ander land en hebt u de opties voor slim kiezen niet gewijzigd, kies dan het volledige telefoonnummer van uw

contactpersoon, inclusief de landcode en het kengetal.

• Ontvangt u geen oproepen, controleer dan of de opties voor het blokkeren en het doorschakelen van gesprekken wel zijn uitgeschakeld.
• Mogelijk ondersteunt uw toestel of uw SIM-kaart meer dan één telefoonnummer, ook als u maar één telefoonnummer hebt. Controleer

of uw telefoonnummer is ingesteld als uw actieve telefoonnummer.

• Indien er meer dan één telefoonnummer aan uw toestel is gekoppeld, moet u controleren of het telefoonnummer waarmee u wilt bellen

als uw actieve telefoonnummer is ingesteld.

Verwante informatie

Vaste kiesnummers, 38
Oproepblokkering, 37
Oproepen doorschakelen, 35
Naar het actieve telefoonnummer schakelen, 41

Ik kan geen e-mailadres instellen

Probeer het volgende:

• Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Installatiewizard. Controleer of u op het scherm voor het instellen van e-

mail alle gegevens van het e-mailadres correct hebt ingevoerd. Schakel het selectievakje Wachtwoord weergeven in om het ingevoerde
wachtwoord weer te geven.

• Controleer of het e-mailadres is gekoppeld aan een e-mailaccount die wordt ondersteund (bijvoorbeeld een POP3- of IMAP-account).

Neem voor meer informatie over ondersteunde e-mailaccounts contact op met uw serviceprovider.

• Als u overstapt van een BlackBerry®-toestel dat is gekoppeld aan een of meer e-mailadressen die gebruikmaken van de BlackBerry®

Internet Service, controleer dan of u het proces voor het wisselen van toestellen automatisch of handmatig hebt voltooid via de
toepassing voor het instellen van e-mail. Raadpleeg voor meer informatie over het wisselen van toestellen het boekje Meer
informatie
dat met uw toestel is meegeleverd.

Ga voor meer informatie over het instellen van een e-mailadres naar

www.blackberry.com/go/docs

en klik op BlackBerry Internet Service.

Ik ontvang geen berichten

Probeer het volgende:

• Controleer of uw BlackBerry® is verbonden met het mobiele netwerk. Als u zich niet in een dekkingsgebied bevindt, ontvangt u uw

berichten waarschijnlijk zodra u weer bereik hebt.

• Als u een nieuw e-mailadres hebt gemaakt of een bestaand e-mailadres aan uw toestel hebt toegevoegd met behulp van het scherm

voor het instellen van e-mail in de installatiewizard, dient u te controleren of u een activeringsbericht op uw toestel hebt ontvangen
van de BlackBerry® Internet Service. Als u geen activeringsbericht hebt ontvangen (het kan even duren voordat het bericht aankomt)
in de installatiewizard, opent u het scherm voor het instellen van e-mail om een serviceboek naar uw toestel te verzenden.

• Als u geen registratiebericht hebt ontvangen van het draadloze netwerk, dient u uw toestel aan te melden. Klik in het beginscherm of

in een map op het pictogram Opties. Klik op Geavanceerde opties. Klik op Hostrouteringstabel. Druk op de menutoets. Klik op
Nu registreren.

• Controleer of de gegevensservice is ingeschakeld.

Gebruikershandleiding

Welkom bij BlackBerry.

15

background image

• Als u gebruikmaakt van filters voor e-mailberichten, dient u te controleren of de filteropties voor e-mailberichten correct zijn ingesteld.
• Controleer of de optie voor het doorsturen van e-mailberichten is ingeschakeld en controleer of u alle mappen voor e-mailberichten

hebt geselecteerd waarvan u e-mails wilt ontvangen, waaronder uw Postvak IN.

• Als u een voor Wi-Fi® geschikt toestel hebt en uw toestel een softwaretoken gebruikt om verbinding te maken met een Wi-Fi®-netwerk

of voor aanmelding bij een VPN, stelt u uw toestel opnieuw in en maakt u nogmaals verbinding met het Wi-Fi-netwerk of meldt u zich
opnieuw aan bij het VPN.

• Controleer of uw toestel geen berichten blokkeert. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Verwante informatie

De verbinding met het mobiele netwerk uitschakelen, 246
Info over indicatoren voor het bereik van het mobiele netwerk, 249
Gegevensservices in- of uitschakelen of opties voor roaming instellen, 246
Een filter voor e-mailberichten wijzigen, 60
Berichten uit een specifieke map met e-mailberichten doorsturen naar uw toestel, 57

Ik kan geen SMS-tekstberichten verzenden

Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, wat afhankelijk is van uw abonnement op de draadloze service.
Controleer of uw BlackBerry® is verbonden met het mobiele netwerk. Als u zich niet in een dekkingsgebied bevindt, verzendt uw toestel de
berichten zodra u weer bereik hebt. Probeer het volgende:

• Controleer of uw BlackBerry® is verbonden met het mobiele netwerk. Als u zich niet in een dekkingsgebied bevindt, verzendt uw toestel

de berichten zodra u weer bereik hebt.

• Controleer of vaste kiesnummers zijn uitgeschakeld.

Verwante informatie

De verbinding met het mobiele netwerk uitschakelen, 246
Vaste kiesnummers, 38

Ik kan geen mediabestanden opslaan

Uw BlackBerry®-toestel of de mediakaart beschikt mogelijk over onvoldoende geheugen om mediabestanden op te slaan.
Probeer het volgende:

• Als u een mediabestand op uw toestelgeheugen wilt opslaan, dient u oude gegevens of berichten van uw toestel te verwijderen.
• Als u een mediabestand op uw mediakaart wilt opslaan, dient u oude mediabestanden te verwijderen.
• Controleer in de cameraopties of het veld Fotokwaliteit niet is ingesteld op Extra scherp. Extra scherpe foto's gebruiken meer

geheugen dan scherpe of normale foto's.

• Vergroot indien mogelijk de maximale hoeveelheid geheugen die beschikbaar is voor foto's.

Verwante informatie

Een mediabestand of -map verwijderen, 121
Een bericht verwijderen, 56

Gebruikershandleiding

Welkom bij BlackBerry.

16

background image

Ik kan een mediabestand op een webpagina niet afspelen

Uw BlackBerry®-toestel ondersteunt mogelijk het formaat of de bestandsindeling van het mediabestand niet.

De batterij wordt niet opgeladen

Probeer een van de volgende acties uit te voeren, afhankelijk van hoe u uw BlackBerry®-toestel oplaadt:

Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten op uw toestel en op een USB-poort.

Probeer uw toestel aan te sluiten op een andere USB-poort op uw computer, op een USB-poort op een andere computer, op een USB-hub
of op een reislader.

Controleer of de USB-stuurprogramma's voor uw BlackBerry-toestel zijn geïnstalleerd op uw computer. Als u de BlackBerry® Desktop
Software installeert met de cd-rom die bij uw toestel is geleverd, zouden de juiste USB-stuurprogramma's moeten worden geïnstalleerd.
U kunt ook de laatste versie van de BlackBerry Desktop Software downloaden van

www.blackberry.com

.

Controleer of uw computer niet in de stand-by-, rust- of slaapmodus staat.

Bepaalde USB-hubs leveren mogelijk niet genoeg vermogen. Sluit de hub aan op een stopcontact (indien beschikbaar) en sluit uw toestel
opnieuw aan.

Gebruikershandleiding

Welkom bij BlackBerry.

17