BlackBerry Curve 8530 8520 - De volgorde van Wi-Fi-profielen wijzigen

background image

De volgorde van Wi-Fi-profielen wijzigen

Uw BlackBerry®-toestel probeert verbinding te maken met Wi-Fi®-netwerken in de volgorde waarin ze in de Wi-Fi-profielenlijst worden
weergegeven.
1.

Klik in het beginscherm op het pictogram Verbindingen beheren.

2. Klik op Wi-Fi-opties.
3. Markeer een Wi-Fi-profiel.
4. Druk op de menutoets.
5. Klik op Verplaatsen.
6. Klik op de nieuwe locatie.