BlackBerry Curve 8530 8520 - Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk met de PIN-methode

background image

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk met de PIN-methode

Als u een draadloos toegangspunt of een router met Wi-Fi Protected Setup™ gebruikt, kunt u verbinding maken met het Wi-Fi®-netwerk met
de PIN-methode.
1.

Klik in het beginscherm op het pictogram Verbindingen beheren.

2. Klik op Wi-Fi-netwerk instellen.
3. Klik op Netwerken zoeken.
4. Klik op het toegangspunt of de router met Wi-Fi Protected Setup.
5. Klik op Volgende in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Uw BlackBerry®-toestel maakt een PIN en geeft deze weer.

Gebruikershandleiding

Wi-Fi-technologie

253

background image

6. Typ de PIN in het administratiescherm van uw toegangspunt of router.
7. Wanneer u wordt gevraagd een profiel voor het Wi-Fi-netwerk op te slaan, klikt u op Volgende zodat uw toestel de volgende keer

automatisch verbinding maakt met het Wi-Fi-netwerk.

8. Klik op Volgende.
9. Voer in het scherm Wi-Fi-instelling voltooid een van de volgende acties uit:

• Om de volgorde van uw Wi-Fi-profielen te wijzigen, klikt u op Wi-Fi-profielen prioriteit geven.
• Om het instellen van de Wi-Fi-verbinding te voltooien, klikt u op Voltooien.

Om de opties voor uw Wi-Fi-netwerk later te wijzigen, klikt u op het pictogram Verbindingen beheren in het beginscherm. Klik op Wi-Fi-
opties.