BlackBerry Curve 8530 8520 - Dodanie, zaktualizowanie lub powrót do poprzedniej wersji aplikacji za pomocą centrum aplikacji

background image

Dodanie, zaktualizowanie lub powrót do poprzedniej wersji
aplikacji za pomocą centrum aplikacji

Przy pomocy centrum aplikacji można dodawać, aktualizować oraz wracać do starszych wersji określonych aplikacji
udostępnianych przez dostawcę usług bezprzewodowych.
1. W centrum aplikacji kliknij aplikację.
2. Kliknij Zainstaluj.
3. Kliknij polecenie Pobierz.

Podręcznik użytkownika

Aplikacje

250