BlackBerry Curve 8530 8520 - Usuwanie aplikacji innego producenta

background image

Usuwanie aplikacji innego producenta

Jeśli urządzenie jest skojarzone z kontem e-mail korzystającym z serwera BlackBerry® Enterprise Server, usunięcie
niektórych aplikacji innych producentów może nie być możliwe. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u
administratora.
1. Na ekranie głównym lub w folderze zaznacz aplikację innego producenta.
2. Naciśnij klawisz Menu.
3. Kliknij przycisk Usuń.