BlackBerry Curve 8530 8520 - Aktualizacja BlackBerry Device Software za pośrednictwem sieci bezprzewodowej

background image

Aktualizacja BlackBerry Device Software za pośrednictwem
sieci bezprzewodowej

W zależności od opcji ustawionych przez dostawcę usług bezprzewodowych lub administratora, wykonanie tego
zadania może nie być możliwe.

Podręcznik użytkownika

BlackBerry Device Software

253

background image

Z urządzenia BlackBerry® można korzystać w trakcie pobierania oprogramowania BlackBerry® Device Software, ale
nie w trakcie jego instalowania. Istnieje możliwość zaplanowania aktualizacji na konkretną godzinę.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Aktualizacja bezprzewodowa. Jeżeli ikona Aktualizacja bezprzewodowa nie jest

widoczna, na ekranie głównym kliknij ikonę Opcje. Kliknij opcję Opcje zaawansowane. Kliknij polecenie
Aktualizacja bezprzewodowa.

2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Uwaga: W trakcie instalacji urządzenie może się zresetować lub wyświetlić biały ekran. Jeśli jest włączona funkcja
ochrony zawartości, na różnych etapach procesu instalacji może być konieczne wpisywanie hasła.