BlackBerry Curve 8530 8520 - Aktualizacja oprogramowania BlackBerry Device Software za pośrednictwem witryny internetowej

background image

Aktualizacja oprogramowania BlackBerry Device Software za
pośrednictwem witryny internetowej

Jeżeli urządzenie BlackBerry® jest powiązane z serwerem BlackBerry® Enterprise Server, wykonanie tej czynności
może być niemożliwe. Uzyskaj od administratora informację, jakie aktualizacje oprogramowania BlackBerry® Device
Software zostały dopuszczone do użytku w twojej firmie.

1. Korzystając z komputera, przejdź do witryny aktualizacyjnej oprogramowania BlackBerry Device Software.
2. Kliknij polecenie Sprawdź aktualizacje.
3. Podłącz urządzenie BlackBerry do komputera.
4. Na ekranie „Podsumowanie aktualizacji” zaznacz pole wyboru obok aktualizacji, którą chcesz zainstalować.
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby dodać lub usunąć aplikacje opcjonalne, kliknij Opcje. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru obok żądanych

aplikacji. Kliknij przycisk Dalej.

• Aby stworzyć kopię zapasową danych urządzenia albo usunąć wszystkie dane urządzenia, kliknij Ustawienia.

Zaznacz pola wyboru obok żądanych typów danych. Kliknij przycisk OK.

6. Kliknij przycisk Dalej.

Podręcznik użytkownika

BlackBerry Device Software

255

background image

7. Uzupełnij informacje na ekranie, aby otrzymywać lub zrezygnować z otrzymywania pocztą elektroniczną

powiadomień o dostępności nowego oprogramowania.

8. Kliknij przycisk Dalej.
9. Kliknij przycisk Zakończ.