BlackBerry Curve 8530 8520 - Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem BlackBerry Device Software

background image

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem BlackBerry
Device Software

Nie mogę zaktualizować oprogramowania BlackBerry Device Software
za pośrednictwem sieci bezprzewodowej

W zależności od opcji ustawionych przez dostawcę usług bezprzewodowych lub administratora, opcja aktualizacji
oprogramowania BlackBerry® Device Software za pośrednictwem sieci bezprzewodowej może nie być dostępna.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

Upewnij się, że urządzenie BlackBerry jest połączone z siecią bezprzewodową.

Sprawdź, czy w urządzeniu jest wystarczająca ilość pamięci, by zaktualizować oprogramowanie BlackBerry Device
Software.

Jeżeli urządzenie ma możliwość obsługi sieci Wi-Fi®, połącz się z siecią Wi-Fi i ponownie spróbuj zaktualizować
oprogramowanie BlackBerry Device Software.

Sprawdź, czy nie znajdujesz się w trybie roamingu poza zasięgiem sieci bezprzewodowej Twojego dostawcy. W
zależności od dostawcy usług bezprzewodowych opcja aktualizacji oprogramowania BlackBerry Device Software
w trybie roamingu może być niedostępna. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług
bezprzewodowych.

Może także istnieć możliwość aktualizacji oprogramowania BlackBerry Device Software za pośrednictwem strony
internetowej dostawcy usług bezprzewodowych.

W urządzeniu jest za mało pamięci, aby wykonać aktualizację
BlackBerry Device Software

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Usuń pliki multimedialne, języki ekranu i/lub aplikacje innych producentów, których nie używasz.
• Przenieś pliki multimedialne zapisane w pamięci urządzenia BlackBerry® na kartę multimedialną.

Podręcznik użytkownika

BlackBerry Device Software

256