BlackBerry Curve 8530 8520 - Uaktualnianie BlackBerry Device Software — informacje

background image

Uaktualnianie BlackBerry Device Software — informacje

Można zaktualizować oprogramowanie BlackBerry® Device Software z jednego z poniższych powodów:

aby uzyskać dostęp do nowych aplikacji i funkcji

aby rozwiązać problem techniczny

aktualizacja oprogramowania BlackBerry Device Software jest wymagana przez dostawcę usług
bezprzewodowych.

Czas trwania procesu uaktualniania sięga od 15 minut do 2 godzin. Zależy to od rodzaju uaktualniania oraz ilości danych
i liczby aplikacji w urządzeniu BlackBerry. W trakcie trwania procesu aktualizacji nie można korzystać z urządzenia ani
wykonywać połączeń alarmowych. W trakcie procesu aktualizacji urządzenie może się zresetować lub przez moment
wyświetlić biały ekran - jest to naturalne. W trakcie procesu aktualizacji nie należy wyjmować akumulatora.

Aktualizacji oprogramowania BlackBerry Device Software można dokonać za pośrednictwem sieci bezprzewodowej,
strony internetowej lub korzystając z programu BlackBerry® Desktop Manager.

Aktualizacji oprogramowania BlackBerry Device Software za pośrednictwem sieci bezprzewodowej można dokonać,
jeżeli na ekranie głównym urządzenia pojawi się ikona Aktualizacja bezprzewodowa. Dostępność aktualizacji można
również sprawdzić samodzielnie, korzystając z opcji urządzenia. Dostępna aktualizacja może być pełną aktualizacją
oprogramowania lub częściową aktualizacją oprogramowania. Jeśli pakiet jest pełną wersją aktualizacyjną, podczas
instalacji w urządzeniu BlackBerry jest tworzona kopia zapasowa zapisanych w nim danych. Po zakończeniu instalacji
dane są przywracane do urządzenia. W zależności od opcji ustawionych przez dostawcę usług bezprzewodowych lub
administratora, opcja aktualizacji oprogramowania BlackBerry Device Software za pośrednictwem sieci
bezprzewodowej może nie być dostępna. W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych za pobranie aktualizacji
do urządzenia mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Jeżeli urządzenie jest powiązane z usługą BlackBerry® Internet Service, można dokonać aktualizacji oprogramowania
BlackBerry Device Software przez podłączenie urządzenia do komputera i odwiedzenie strony

www.blackberry.com/

update

.

Jeżeli w komputerze zostało zainstalowane oprogramowanie BlackBerry® Desktop Software, można zaktualizować
oprogramowanie BlackBerry Device Software posługując się programem BlackBerry Desktop Manager. Więcej
informacji na temat aktualizacji oprogramowania za pomocą programu BlackBerry Desktop Manager można znaleźć
w pomocy ekranowej dostępnej w programie BlackBerry Desktop Manager.