BlackBerry Curve 8530 8520 - Rozpoczęcie użytkowania urządzenia

background image

Rozpoczęcie użytkowania urządzenia

Zakończenie pracy kreatora konfiguracji

Kreator konfiguracji zapewnia pomoc w poznaniu sposobów nawigacji i wprowadzania tekstu, umożliwia zmianę opcji
personalizujących urządzenie BlackBerry®, konfigurację połączeń bezprzewodowych i Bluetooth oraz konfigurację
jednego lub więcej adresów e-mail. Kreator konfiguracji powinien pojawić się automatycznie w momencie pierwszego
uruchomienia urządzenia.
1. Jeśli ekran powitania nie pojawi się automatycznie, na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Kreator

konfiguracji.

2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Konfiguracja adresu e-mail

Aby wykonać tę czynność, musisz znać dane logowania do istniejącego konta poczty elektronicznej, albo administrator
powinien dostarczyć Ci hasło aktywacji firmowej.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Kreator konfiguracji.
2. Na ekranie konfiguracji poczty e-mail wybierz jedną z poniższych opcji:

Chcę utworzyć lub dodać adres e-mail: ta opcja konfiguracji jest najczęściej wybierana przez użytkowników

indywidualnych. Użyj tej opcji w celu powiązania urządzenia BlackBerry® z jednym lub więcej (maksymalnie
dziesięcioma) istniejącymi adresami e-mail (na przykład kontami Google Mail™ lub Windows Live™ Hotmail®)

Podręcznik użytkownika

BlackBerry — Zapraszamy!

10

background image

lub w celu utworzenia nowego adresu e-mail dla urządzenia. Aby móc korzystać za pomocą urządzenia z
aplikacji sieci społecznościowej, należy użyć tej opcji w celu powiązania adresu e-mail, na który przesyłane są
powiadomienia z sieci społecznościowej. Jeśli opcja w dalszym ciągu będzie niewidoczna, skontaktuj się z
dostawcą usług bezprzewodowych.

Chcę używać swojego służbowego konta e-mail w programie BlackBerry Enterprise Server: ta opcja

konfiguracji jest najczęściej wybierana przez użytkowników służbowych. Użyj tej opcji w celu powiązania
urządzenia ze służbowym kontem e-mail za pomocą serwera BlackBerry® Enterprise Server, pod warunkiem,
że dostarczone zostało hasło aktywacyjne przez administratora.

3. Kliknij przycisk Dalej.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Uwaga: Po poprawnym skonfigurowaniu adresu e-mail przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca. Aby przeglądać
i zarządzać wiadomościami e-mail, na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.