BlackBerry Curve 8530 8520 - Regulacja głośności

background image

Regulacja głośności

Aby zwiększyć głośność, naciśnij klawisz zwiększania głośności znajdujący się z prawej strony urządzenia
BlackBerry®.

Aby zmniejszyć głośność, naciśnij klawisz zmniejszania głośności znajdujący się z prawej strony urządzenia
BlackBerry®.

Aby wyciszyć dźwięk, naciśnij klawisz Odtwórz/Pauza/Wycisz znajdujący się na górze urządzenia. Aby wyłączyć
wyciszenie, ponownie naciśnij klawisz Odtwórz/Pauza/Wycisz.

Informacje pokrewne

Zwiększanie głośności za pomocą funkcji wzmocnienia dźwięku, 115
Poprawa jakości dźwięku piosenek, 115

Podręcznik użytkownika

BrickBreaker

332