BlackBerry Curve 8530 8520 - Rozwiązywanie problemów z datą, godziną i alarmem

background image

Rozwiązywanie problemów z datą, godziną i alarmem

Data i godzina w urządzeniu nie jest prawidłowa

1. Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.
2. Naciśnij klawisz Menu.
3. Kliknij polecenie Ustaw czas.
4. Na ekranie Data/godzina wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Podczas podróży do innej strefy czasowej skonfiguruj ustawienia w polu Strefa czasowa, aby wyświetlana data/

godzina była właściwa dla tej strefy.

• Jeśli urządzenie znajduje się na obszarze, gdzie dokonano niedawno zmiany czasu na letni lub zimowy, lub jeśli

przekroczono granicę strefy czasowej, należy zaktualizować dane dotyczące czasu w urządzeniu. Aby
zaktualizować dane dotyczące czasu, naciśnij klawisz Menu. Kliknij polecenie Pobierz aktualizacje stref
czasowych
. Aby funkcja ta mogła być obsługiwana, Twój plan taryfowy usług bezprzewodowych musi zawierać
usługi danych (takie jak wiadomości e-mail czy przeglądarka). Jeśli Twoje konto e-mail korzysta z serwera
BlackBerry® Enterprise Server, aktualizacja danych dotyczących czasu może nie być możliwa. Więcej informacji
na ten temat można uzyskać u administratora.

Podręcznik użytkownika

Data, godzina i alarm

162