BlackBerry Curve 8530 8520 - Kamera wideo

background image

Kamera wideo

W zależności od modelu urządzenia BlackBerry® aparat fotograficzny lub kamera mogą nie być obsługiwane, albo
niektóre ich opcje mogą być niedostępne.

Zarejestruj wideo

Aby wykonać tę czynność, może być konieczne umieszczenie karty multimedialnej w urządzeniu BlackBerry®.

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Kliknij ikonę Kamery wideo.
3. Aby rozpocząć nagrywanie, kliknij ikonę nagrywania.
4. Aby wstrzymać nagrywanie, kliknij ikonę pauzy.

Uwaga: Przybliżona ilości pamięci dostępnej do zapisywania filmów wyświetlana jest w dolnej części ekranu, gdy
nagrywanie jest zatrzymane.

Informacje pokrewne

Odtwarzanie pliku multimedialnego, 113
Wykonanie zdjęcia, 13

Włączanie oświetlenia wideo

Przy słabym oświetleniu oświetlenie wideo może polepszyć jakość nagrywanych filmów.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

119

background image

2. Kliknij ikonę Kamery wideo.
3. Naciśnij klawisz Menu.
4. Kliknij polecenie Opcje.
5. Zmień wartość pola Oświetlenie wideo na Wł..
6. Naciśnij klawisz Menu.
7. Kliknij Zapisz.

Dodawanie efektów kolorystycznych do filmów

Do nagranych filmów można zastosować efekt sepii oraz czerni i bieli.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Kliknij ikonę Kamery wideo.
3. Naciśnij klawisz Menu.
4. Kliknij polecenie Opcje.
5. Odpowiednio zmień wartość w polu Efekt kolorystyczny.
6. Naciśnij klawisz Menu.
7. Kliknij Zapisz.

Zmiana rozmiaru i formatu filmu

Im większy film, tym więcej wymaga pamięci.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Kliknij ikonę Kamery wideo.
3. Naciśnij klawisz Menu.
4. Kliknij polecenie Opcje.
5. Zmień ustawienie w polu Format wideo.
6. Naciśnij klawisz Menu.
7. Kliknij Zapisz.

Informacje pokrewne

Wyświetlanie właściwości pliku multimedialnego, 126

Zmiana lokalizacji zapisanych filmów

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Kliknij ikonę Kamery wideo.
3. Naciśnij klawisz Menu.
4. Kliknij polecenie Opcje.
5. Zmień ustawienia w polu Folder.
6. Naciśnij klawisz Menu.
7. Kliknij Zapisz.

Informacje pokrewne

Zmiana lokalizacji zapisanych zdjęć, 121

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

120

background image

Przenoszenie pliku multimedialnego, 125