BlackBerry Curve 8530 8520 - Gry jednoosobowe

background image

Gry jednoosobowe

Włączanie trybu samouczka

1. W trakcie gry naciśnij klawisz Menu.
2. Kliknij Opcje gry.
3. Kliknij opcję Ogólne.
4. Zaznacz pole wyboru obok opcji Pokaż wskazówki samouczka.
5. Kliknij przycisk OK.

Zapisywanie gry

Można zapisać maksymalnie cztery gry.
1. W trakcie gry naciśnij klawisz Menu.
2. Kliknij polecenie Zapisz grę.
3. Jeśli to konieczne, kliknij grę, która zostanie nadpisana.
4. Wpisz nazwę dla tej gry.
5. Kliknij przycisk OK.

Podręcznik użytkownika

Gra Word Mole

335

background image

Wznowienie gry

1. Na ekranie głównym lub w folderze Gry kliknij ikonę Word Mole.
2. Kliknij przycisk Odtwórz.
3. Kliknij polecenie Wznów grę.
4. Kliknij grę.

Przesyłanie rekordu do listy najlepszych wyników w witrynie
internetowej gry Word Mole

Po zakończeniu gry jednoosobowej może pojawić się monit o przesłanie wyniku.

Jeśli nie chcesz przesyłać swojego wyniku w momencie pojawienia się monitu, możesz to zrobić później.

1. Na ekranie z najlepszymi wynikami, w polu Nazwa użytkownika, wpisz nazwę użytkownika.
2. W polu Hasło wpisz hasło.
3. Kliknij przycisk Prześlij.

Sprawdzanie tabeli liderów w witrynie internetowej gry Word Mole

1. Na ekranie głównym lub w folderze Gry kliknij ikonę Word Mole.
2. Kliknij polecenie Opcje.
3. Kliknij opcję High Scores (Rekordy).
4. Kliknij opcję Tabela liderów.