BlackBerry Curve 8530 8520 - Rozwiązywanie problemów z grą Word Mole

background image

Rozwiązywanie problemów z grą Word Mole

Nie mogę się przyłączyć do gry wieloosobowej

Spróbuj wykonać następujące czynności:

Upewnij się, że urządzenie BlackBerry® jest połączone z siecią bezprzewodową.

Jeśli jesteś organizatorem gry, spróbuj ponownie wysłać zaproszenie.

Jeśli jesteś uczestnikiem gry, spróbuj ponownie zaakceptować zaproszenie.

Jeśli jesteś uczestnikiem gry, upewnij się, że organizator gry jej nie opuścił.

Niektóre przesyłane słowa nie są rozpoznawane

Niektórych rzadziej używanych słów może nie być w słowniku w urządzeniu BlackBerry®. Spróbuj przesłać częściej
używane słowa.

Podręcznik użytkownika

Gra Word Mole

338