BlackBerry Curve 8530 8520 - Język wprowadzania tekstu — informacje

background image

Język wprowadzania tekstu — informacje

Można ustawić język wprowadzania tekstu, który będzie wykorzystywany podczas pisania. Język wprowadzania tekstu
może być inny niż język ekranu. Po ustawieniu języka wprowadzania tekstu ustawienia opcji Autotekst i innych opcji
pisania zmieniają się zgodnie z wybranym językiem. Na przykład można obsługiwać urządzenie BlackBerry® w języku
francuskim, a wpisywać wiadomości w języku angielskim.