BlackBerry Curve 8530 8520 - Użycie skrótu do przełączania języków wprowadzania tekstu w trakcie pisania

background image

Użycie skrótu do przełączania języków wprowadzania tekstu w
trakcie pisania

Aby wykonać tę czynność, urządzenie BlackBerry® musi obsługiwać więcej niż jeden język. Więcej informacji na ten
temat można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych lub administratora.

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. W oknie Język upewnij się, czy w polu Skrót wyboru wpisywania języka ustawiono opcję Alt-Enter lub Shift-

spacja.

3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeśli w polu Skrót wyboru wpisywania języka ustawiono opcję Alt-Enter, naciśnij podczas pisania kombinację

klawiszy Alt i Enter. Trzymając wciśnięty klawisz Alt, kliknij wybrany język.

• Jeśli w polu Skrót wyboru wpisywania języka ustawiono opcję Shift-spacja, naciśnij podczas pisania

kombinację klawiszy Shift i spacja. Trzymając wciśnięty klawisz Shift, kliknij wybrany język.