BlackBerry Curve 8530 8520 - Nawigacja

background image

Nawigacja

Przybliżanie widoku do wskazówki na trasie przejazdu

1. Na mapie zaznacz wskazówkę na trasie przejazdu.
2. Naciśnij klawisz Menu.
3. Kliknij polecenie Przybliż punkt.

Przybliżanie lub oddalanie widoku mapy

1. Na mapie naciśnij klawisz Menu.
2. Kliknij opcję Skaluj.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby powiększyć obraz na mapie, przesuń palcem w górę po trackpadzie.
• Aby zmniejszyć obraz na mapie, przesuń palcem w dół po trackpadzie.

Podręcznik użytkownika

Mapy

242

background image

Przesuwanie mapy

Na mapie przesuń palcem w dowolnym kierunku po trackpadzie.