BlackBerry Curve 8530 8520 - Obsługa TTY

background image

Obsługa TTY

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych ta funkcja może nie być obsługiwana.

Obsługa funkcji TTY — informacje

Po włączeniu obsługi funkcji TTY i nawiązaniu łączności między urządzeniem BlackBerry® a urządzeniem TTY, które
pracuje z częstotliwością 45,45 bitów na sekundę, urządzenia mogą komunikować się między sobą w obu kierunkach.
Treść połączeń wychodzących z urządzenia BlackBerry jest przekształcana na tekst, który można odczytać w
urządzeniu TTY.

Jeżeli urządzenie TTY korzysta z gniazda słuchawkowego o średnicy 2,5 mm, urządzenia BlackBerry i TTY należy
połączyć za pomocą adaptera. Jeśli chcesz zakupić adapter zatwierdzony przez firmę Research In Motion do użytku
z danym urządzeniem BlackBerry, odwiedź witrynę

www.shopblackberry.com

.

Włączanie obsługi TTY

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz Send.
2. Naciśnij klawisz Menu.
3. Kliknij polecenie Opcje.
4. Kliknij opcję TTY.
5. W polu Tryb TTY wybierz opcję Tak.
6. Naciśnij klawisz Menu.
7. Kliknij Zapisz.

W części stanu urządzenia na ekranie pojawi się wskaźnik TTY.

Aby wyłączyć obsługę TTY, w polu Tryb TTY wybierz opcję Nie.

Podręcznik użytkownika

Opcje dostępności

328