BlackBerry Curve 8530 8520 - Autotekst

background image

Autotekst

Autotekst — informacje

Funkcja Autotekst automatycznie zastępuje określony tekst wpisany przez użytkownika pozycją Autotekstu zapisaną
w pamięci urządzenia. Jeśli wpisany tekst może zostać zastąpiony pozycją Autotekstu, zmieni się on po naciśnięciu
klawisza spacji.

Urządzenie BlackBerry® posiada zestaw predefiniowanych pozycji autotekstu, korygujących często popełniane błędy.
Przykład: funkcja Autotekst zamienia słowo „imie” na „imię”. Pozycje autotekstu tworzy się dla typowych błędów pisowni
lub skrótów. Na przykład można utworzyć pozycję autotekstu, która zastąpi skrót „pp” zwrotem „pogadamy później”.

Tworzenie pozycji autotekstu

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij opcję Autotekst.
3. Naciśnij klawisz Menu.
4. Kliknij polecenie Nowy.
5. W polu Zastąp wpisz tekst do zastąpienia.
6. W polu Na wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wpisz tekst zastępczy.
• Aby wstawić makro (np. bieżącą datę lub aktualny czas), naciśnij klawisz Menu. Kliknij polecenie Wstaw

makro.

7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby wielkość liter we wpisie była taka, jaką wprowadził użytkownik, w polu Za pomocą wybierz polecenie

Zdefiniowana wielkość liter.

• Aby wielkość liter we wpisie zależała od kontekstu, w polu Za pomocą wybierz polecenie Automatyczna

wielkość liter.

8. Ustaw język.
9. Naciśnij klawisz Menu.
10. Kliknij Zapisz.

Wyłączanie funkcji Autotekst w wiadomościach SMS

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Wiadomość SMS.
3. W polu Wyłącz Autotekst wybierz opcję Tak.

Podręcznik użytkownika

Pisanie

202

background image

4. Naciśnij klawisz Menu.
5. Kliknij Zapisz.

Edycja pozycji autotekstu

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij opcję Autotekst.
3. Kliknij pozycję Autotekst.
4. Zmień wybraną pozycję autotekstu.
5. Naciśnij klawisz Menu.
6. Kliknij Zapisz.

Usuwanie pozycji autotekstu

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij opcję Autotekst.
3. Zaznacz wybraną pozycję autotekstu.
4. Naciśnij klawisz Menu.
5. Kliknij przycisk Usuń.

Anulowanie zmiany autotekstu

Naciśnij dwukrotnie klawisz Backspace/Delete.