BlackBerry Curve 8530 8520 - Metody wprowadzania tekstu

background image

Metody wprowadzania tekstu

Przełączanie metod wprowadzania tekstu w trakcie pisania

Aby wykonać to zadanie, klawiatura urządzenia BlackBerry® musi wyświetlać litery alfabetu rosyjskiego lub arabskiego.

1. Pisząc, naciśnij klawisz Menu.
2. Zaznacz opcję Włącz Multitap lub Włącz SureType.

Zmiana opcji metod wprowadzania tekstu

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Wprowadzanie tekstu i język.
3. Kliknij polecenie Wyświetl opcje wprowadzania tekstu.
4. Zmień opcje wpisywania.
5. Naciśnij klawisz Menu.
6. Kliknij Zapisz.

Inteligentne wprowadzanie tekstu

Wpisywanie tekstu z użyciem metody inteligentnego wprowadzania tekstu

Podczas wpisywania tekstu wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby wybrać zaznaczoną sugestię i rozpocząć wpisywanie kolejnego słowa, naciśnij klawisz Enter.
• Aby wybrać zaznaczoną sugestię i kontynuować wpisywanie tego samego słowa, kliknij słowo.
• Aby zignorować sugestię, pisz dalej.

Przewidywanie słów w trakcie pisania

Można ustawić urządzenie BlackBerry®, aby wyświetlało listę sugerowanych słów w czasie pisania.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Wprowadzanie tekstu i język.
3. Kliknij polecenie Wyświetl opcje wprowadzania tekstu.
4. Zaznacz pole wyboru Inteligentne wybieranie.
5. Naciśnij klawisz Menu.
6. Kliknij Zapisz.

Aby przestać przewidywać słowa w trakcie pisania, usuń zaznaczenie pola wyboru Inteligentne wybieranie.

Podręcznik użytkownika

Pisanie

196

background image

Jak znaleźć więcej informacji o wpisywaniu tekstu w innych językach

Można nauczyć się wpisywać tekst w innych językach, takich jak chiński czy tajski, zapoznając się z dostępnymi online
podręcznikami wpisywania. Odwiedź stronę

www.blackberry.com/go/docs

i znajdź podręcznik wpisywania w swoim

języku.