BlackBerry Curve 8530 8520 - Skróty do plików i załączników

background image

Skróty do plików i załączników

W zależności od języka wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostęne.

Aby wyszukać fragment tekstu w pliku lub załączniku, naciśnij klawisz F.

Aby przejść do ostatniej pozycji kursora po zamknięciu i ponownym otworzeniu pliku lub załącznika, naciśnij klawisz
G.

W arkuszu kalkulacyjnym

Aby przejść do wybranej komórki, naciśnij klawisz G.

Aby wyświetlić zawartość komórki, naciśnij klawisz spacji.

Aby przejść do innego arkusza, naciśnij klawisz V. Zaznacz żądany arkusz. Naciśnij klawisz Enter.

Aby wyświetlić domyślnie ukryte kolumny lub wiersze, naciśnij klawisz H. Aby ponownie ukryć te kolumny lub
wiersze, naciśnij klawisz H.

W prezentacji

Aby przejść do innego widoku prezentacji, naciśnij klawisz M.

Aby przejść do następnego slajdu podczas wyświetlania prezentacji w widoku slajdu, naciśnij N.

Aby przejść do poprzedniego slajdu podczas wyświetlania prezentacji w widoku slajdu, naciśnij P.

Aby przejść do ostatniej pozycji kursora po zamknięciu i ponownym otworzeniu prezentacji, która była wyświetlana
w widoku tekstu lub tekstu i slajdu, naciśnij I.