BlackBerry Curve 8530 8520 - Rozwiązywanie problemów z głosowym wybieraniem numerów

background image

Rozwiązywanie problemów z głosowym wybieraniem
numerów

Nie mogę nawiązywać połączeń za pomocą poleceń głosowych

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Upewnij się, że urządzenie BlackBerry® jest połączone z siecią bezprzewodową.
• Jeśli korzystasz z urządzenia obsługującego technologię Bluetooth, takiego jak samochodowy zestaw

głośnomówiący lub słuchawki bezprzewodowe, upewnij się, że urządzenie obsługujące technologię Bluetooth
obsługuje tę funkcję i że urządzenie obsługujące Bluetooth jest połączone z urządzeniem BlackBerry.

• Upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana.
• Upewnij się, że język używany do wypowiadania poleceń głosowych jest taki sam, jak język wybierania

głosowego, który został ustawiony w opcjach języka. Niektóre języki mogą nie być obsługiwane.

Informacje pokrewne

Technologia Bluetooth, 227
Zmiana języka poleceń głosowych, 51

Moje urządzenie nie rozpoznaje imion i nazwisk ani numerów w
poleceniach głosowych

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Wypowiedz imię i nazwisko żądanej osoby kontaktowej,
• Poprawa głosowego rozpoznawania numerów.

Podręcznik użytkownika

Polecenia głosowe

52