BlackBerry Curve 8530 8520 - Zmiana języka poleceń głosowych

background image

Zmiana języka poleceń głosowych

Aby wykonać tę czynność, urządzenie BlackBerry® musi obsługiwać więcej niż jeden język. Więcej informacji na ten
temat można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych lub administratora.

Zmiana języka poleceń głosowych powoduje zmianę języka podpowiedzi głosowych oraz języka wydawania poleceń
głosowych.

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Wprowadzanie tekstu i język.
3. Zmień ustawienie w polu Język wybierania głosowego.
4. Naciśnij klawisz Menu.
5. Kliknij Zapisz.