BlackBerry Curve 8530 8520 - Zmiana opcji podpowiedzi głosowych

background image

Zmiana opcji podpowiedzi głosowych

Po wypowiedzeniu polecenia głosowego możesz otrzymać podpowiedź głosową proszącą o dalsze informacje lub
wyjaśnienie. Podpowiedzi głosowe mogą też odczytać instrukcje widoczne na ekranie.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij opcję Wybieranie głosowe.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby wyłączyć podpowiedzi głosowe, zmień wartość pola Podpowiedzi dźwiękowe na Bez podpowiedzi.
• Aby włączyć podpowiedzi głosowe, zmień wartość pola Podpowiedzi dźwiękowe na Podstawowe

podpowiedzi.

Podręcznik użytkownika

Polecenia głosowe

51

background image

• Aby włączyć podpowiedzi głosowe i odczytywanie instrukcji widocznych na ekranie, zmień wartość pola

Podpowiedzi dźwiękowe na Szczegółowe podpowiedzi.

4. Naciśnij klawisz Menu.
5. Kliknij Zapisz.