BlackBerry Curve 8530 8520 - Dane Push przeglądarki

background image

Dane Push przeglądarki

Dane Push przeglądarki — informacje

Funkcja Push dostępna w przeglądarce ma na celu wysyłanie informacji z aplikacji internetowej do urządzenia
BlackBerry®, gdy tylko informacje te stają się dostępne. Na przykład można pobierać aktualizacje informacji o pogodzie,
notowania giełdowe lub wiadomości. W chwili otrzymania przez urządzenie nowych informacji, w aplikacji wiadomości
pojawi się nowy komunikat funkcji Push lub na ekranie głównym zmieni się ikona wskazująca, że dostępna jest nowa
informacja. Aplikacja internetowa może również wysyłać zaktualizowane informacje do pamięci podręcznej przeglądarki
bez informowania użytkownika. W takim przypadku informacje pozostają dostępne nawet w okresie, gdy urządzenie
nie ma połączenia z siecią bezprzewodową. Aplikacje WWW, które korzystają z danych Push przeglądarki,
automatycznie wysyłają aktualizacje do urządzenia, o ile ich nie wyłączysz.

Urządzenie obsługuje różne rodzaje danych Push wysyłanych z przeglądarki. Wiadomości o pobieraniu i możliwości
pobrania usług zawierają zaktualizowane informacje. Inne wiadomości Push przeglądarki to m.in. wiadomości wysyłane
do pamięci podręcznej przeglądarki.

Wyłączanie funkcji push przeglądarki

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij opcję Opcje zaawansowane.
3. Kliknij opcję Przeglądarka — dane Push.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby odrzucać wszystkie wiadomości push przeglądarki, odznacz pola wyboru Włącz operacje na danych

Push, Włącz obsługę MDS Push oraz Włącz obsługę MDS Push.

• Aby odrzucać wiadomości push przeglądarki z serwera BlackBerry® Enterprise Server lub usługi BlackBerry®

Internet Service, odznacz pole wyboru Włącz obsługę MDS Push.

• Aby odrzucać wiadomości push przeglądarki z bramek WAP, odznacz pole wyboru Włącz obsługę MDS

Push.

5. Naciśnij klawisz Menu.
6. Kliknij Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

154

background image

Opcje danych Push przeglądarki

Przetwarzaj MDS:

Zdecyduj, czy urządzenie BlackBerry® będzie akceptowało wiadomości Push przeglądarki z serwera BlackBerry®
Enterprise Server lub usługi BlackBerry® Internet Service.

Hosty MDS:

Zdecyduj, czy urządzenie będzie akceptowało wiadomości Push przeglądarki z wszystkich serwerów BlackBerry
Enterprise Server lub usług BlackBerry Internet Service, czyBlackBerryteżBlackBerryz żadnych.

Przetwarzaj SMSC:

Zdecyduj, czy urządzenie będzie akceptowało wiadomości Push przeglądarki w oparciu o wiadomości SMS.

Hosty SMSC:

Zdecyduj, z których hostów SMSC urządzenie będzie akceptować wiadomości Push przeglądarki. Aby akceptować
wiadomości Push przeglądarki z określonego hosta SMSC, wpisz numer telefonu hosta SMSC.

Przetwarzaj IP:

Zdecyduj, czy urządzenie będzie akceptowało wiadomości Push przeglądarki wysyłane przez aplikacje internetowe
za pośrednictwem bramki WAP.

Hosty IP:

Zdecyduj, z których bramek WAP urządzenie będzie akceptować wiadomości Push przeglądarki. Aby akceptować
wiadomości Push przeglądarki z określonego hosta IP, wpisz adres IP bramki WAP.