BlackBerry Curve 8530 8520 - Skróty przeglądarki

background image

Skróty przeglądarki

W zależności od języka wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostęne.

Aby wstawić kropkę (.) w polu adresu, naciśnij klawisz spacji.

Aby wstawić ukośnik (/) w polu adresu, naciśnij klawisz Shift i klawisz spacji.

Aby zatrzymać wczytywanie strony WWW, naciśnij klawisz Escape.

Aby zamknąć przeglądarkę, naciśnij i przytrzymaj klawisz Escape.

Na stronie WWW

Aby przełączyć się między widokiem kolumny a widokiem strony, naciśnij klawisz E.

Aby powiększyć stronę internetową, naciśnij I.

Aby zmniejszyć stronę internetową, naciśnij O.

Aby przejść do wybranej strony WWW, naciśnij klawisz G.

Aby powrócić do strony głównej, naciśnij klawisz H.

Aby włączyć obsługę JavaScript, naciśnij klawisz J.

Aby otworzyć listę zakładek, naciśnij klawisz K.

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

155

background image

Aby dodać zakładkę, naciśnij klawisz A.

Aby wyświetlić listę ostatnio odwiedzonych stron WWW, naciśnij klawisz Y.

Aby odświeżyć stronę WWW, naciśnij klawisz R.

Aby wyświetlić adres strony WWW, pod który prowadzi łącze, zaznacz to łącze. Naciśnij klawisz L.

Aby wyświetlić adres strony WWW, naciśnij klawisz P.

Aby użyć łącza, zaznacz je lub zatrzymaj na nim kursor. Naciśnij klawisz Enter.

Aby ukryć baner, naciśnij klawisz U. Aby wyświetlić baner, naciśnij klawisz U.

Aby otworzyć okno opcji przeglądarki, po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz S.

Poruszanie się po stronie WWW

Aby przejść o jeden ekran do góry, naciśnij klawisz Shift i klawisz spacji.

Aby przejść o jeden ekran w dół, naciśnij klawisz spacji.

Aby przejść do początku strony WWW, naciśnij klawisz T.

Aby przejść do końca strony WWW, naciśnij klawisz B.