BlackBerry Curve 8530 8520 - Rejestry usług

background image

Rejestry usług

Rejestry usług — informacje

W rejestrach usług znajdują się informacje o tym, jakie usługi są dostępne w urządzeniu BlackBerry®.

Administrator lub dostawca usług bezprzewodowych może wysyłać rejestry usług do urządzenia za pomocą sieci
bezprzewodowej. Jeśli urządzenie jest skojarzone z kontem e-mail wykorzystującym oprogramowanie BlackBerry®
Enterprise Server, można odbierać rejestry usług w urządzeniu poprzez podłączenie go do programu BlackBerry®
Desktop Manager.

Akceptowanie rejestru usług

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij opcję Opcje zaawansowane.
3. Kliknij opcję Rejestr usług.
4. Zaznacz nowy rejestr usług.
5. Naciśnij klawisz Menu.
6. Kliknij przycisk Akceptuj.

Usuwanie rejestru usług

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij opcję Opcje zaawansowane.
3. Kliknij opcję Rejestr usług.
4. Zaznacz żądany rejestr usług.
5. Naciśnij klawisz Menu.
6. Kliknij przycisk Usuń.

Aby przywrócić rejestr usług, naciśnij klawisz Menu. Kliknij polecenie Cofnij usunięcie.

Podręcznik użytkownika

Rejestry usług i raporty diagnostyczne

321