BlackBerry Curve 8530 8520 - Skróty do podstawowych funkcji BlackBerry

background image

Skróty do podstawowych funkcji BlackBerry

W zależności od języka wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostęne.

Aby przemieścić kursor, przesuń palcem po trackpadzie.

Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij klawisz Escape.

Aby powrócić do ekranu głównego, gdy nie jest realizowane połączenie, naciśnij klawisz End.

Aby zobaczyć więcej aplikacji na ekranie głównym, naciśnij klawisz Menu.

Aby otworzyć menu w aplikacji i uzyskać dostęp do opcji i akcji, naciśnij klawisz Menu.

Aby przejść do elementu na liście lub w menu, wpisz pierwszą literę nazwy tego elementu.

Aby wybrać zaznaczony element menu, naciśnij klawisz Menu.

Aby zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru, naciśnij klawisz spacji.

Aby wyświetlić wartości, jakie są dostępne w polu, naciśnij klawisz Alt.

Aby przejść do innej aplikacji, naciśnij i przytrzymaj klawisz Menu. Kliknij aplikację.

Aby zablokować klawiaturę, na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz gwiazdki (*). Aby odblokować
klawiaturę, naciśnij klawisz gwiazdki (*) i klawisz Send.

Aby zmienić aktywny profil powiadamiania na profil powiadamiania Wibracja, naciśnij i przytrzymaj klawisz Q.

Aby usunąć zaznaczony element, naciśnij klawisz Backspace/Delete.