BlackBerry Curve 8530 8520 - Skróty telefonu

background image

Skróty telefonu

W zależności od języka wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostęne.

Aby zmienić dzwonek, na ekranie głównym naciśnij klawisz Send. Naciśnij klawisz Menu. Kliknij polecenie Ustaw
dzwonek
.

Aby sprawdzić pocztę głosową, naciśnij i przytrzymaj klawisz 1.

Aby przekazać połączenie przychodzące do poczty głosowej, gdy urządzenie BlackBerry® znajduje się w etui,
naciśnij i przytrzymaj klawisz zmniejszania głośności po prawej stronie urządzenia.

Aby skonfigurować szybkie wybieranie dla kontaktu na ekranie głównym lub w aplikacji Telefon, naciśnij i
przytrzymaj klawisz, który chcesz przypisać.

Aby dodać numer wewnętrzny do głównego numeru telefonu, naciśnij klawisze Alt i X. Wpisz numer wewnętrzny.

Aby wpisać literę w polu numeru telefonu, trzymaj wciśnięty klawisz Alt i naciśnij klawisz żądanej litery.

Aby podczas wpisywania numeru telefonu wstawić znak plus (+), naciśnij klawisz O.

Aby w trakcie połączenia włączyć tryb głośnomówiący, naciśnij klawisz Speakerphone ( ) na klawiaturze. Aby w
trakcie połączenia wyłączyć tryb głośnomówiący, ponownie naciśnij klawisz Speakerphone.

Podręcznik użytkownika

Skróty

19

background image

Jeżeli korzystasz z bezprzewodowego zestawu słuchawkowego, naciśnij klawisz Tryb głośnomówiący, aby
przestać słuchać połączenia w zestawie słuchawkowym. Aby ponownie słuchać połączenia w zestawie
słuchawkowym, jeszcze raz naciśnij klawisz Tryb głośnomówiący.

Jeżeli z urządzeniem powiązanych jest kilka numerów telefonu, to w celu zmiany aktywnego numeru telefonu
naciśnij klawisz Send na ekranie głównym. Kliknij swój numer telefonu widoczny w górnej części ekranu. Kliknij
numer telefonu.