BlackBerry Curve 8530 8520 - Rozwiązywanie konfliktów synchronizacji danych

background image

Rozwiązywanie konfliktów synchronizacji danych

Można zmienić sposób rozwiązywania konfliktów synchronizacji danych poprzez wyłączenie bezprzewodowej
synchronizacji danych, zmianę opcji rozwiązywania konfliktów i zsynchronizowanie danych organizatora za pomocą
narzędzia synchronizacyjnego programu BlackBerry® Desktop Manager. Więcej informacji na temat rozwiązywania
konfliktów, które zachodzą podczas synchronizacji danych organizatora, można znaleźć w pomocą ekranową
BlackBerry Desktop Software
.