BlackBerry Curve 8530 8520 - Rozwiązywanie problemów z synchronizacją

background image

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją

Nie można zresynchronizować wiadomości e-mail przez sieć
bezprzewodową

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Upewnij się, że urządzenie BlackBerry® jest połączone z siecią bezprzewodową.
• Upewnij się, że bezprzewodowa resynchronizacja poczty e-mail jest włączona.
• Ręcznie zresynchronizuj wiadomości e-mail. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości. Naciśnij klawisz

Menu. Kliknij polecenie Resynchronizuj teraz.

Informacje pokrewne

Resynchronizacja wiadomości e-mail przez sieć bezprzewodową, 220

Nie otrzymuję wiadomości e-mail z folderów osobistych na komputerze

Jeśli urządzenie BlackBerry® jest powiązane z kontem e-mail programu Microsoft® Outlook®, należy skorzystać z
narzędzia synchronizacji programu BlackBerry® Desktop Manager, aby zsynchronizować wiadomości e-mail w
folderach osobistych. Więcej informacji znajduje się w pomocy programu BlackBerry Desktop Manager.

Wiadomości e-mail nie są usuwane przez sieć bezprzewodową

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• W przypadku usunięcia wielu wiadomości e-mail za pomocą polecenia menu Usuń wcześniejsze, wiadomości

nie są usuwane podczas bezprzewodowej resynchronizacji poczty e-mail. Jeśli chcesz usunąć kilka wiadomości
e-mail z urządzenia BlackBerry®, zaznacz te wiadomości i naciśnij klawisz Backspace/Delete.

• W opcjach resynchronizacji poczty e-mail sprawdź, czy w polu Usuń z ustawiono opcję Skrzynka pocztowa i

urządzenie.

Informacje pokrewne

Usuwanie wiadomości e-mail przez sieć bezprzewodową, 221

Dane organizatora nie synchronizują się przez sieć bezprzewodową

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Upewnij się, że urządzenie BlackBerry® jest połączone z siecią bezprzewodową.
• Upewnij się, że funkcja bezprzewodowej synchronizacji danych jest włączona w aplikacjach Kontakty,

Kalendarz, Zadania i MemoPad.

• Jeśli korzystasz z usługi BlackBerry® Internet Service, musisz użyć narzędzia synchronizacji programu

BlackBerry® Desktop Software, aby zsynchronizować dane kalendarza. Więcej informacji znajduje się w
pomocy programu BlackBerry Desktop Software.

Podręcznik użytkownika

Synchronizacja

225

background image

Informacje pokrewne

Synchronizacja danych organizatora przez sieć bezprzewodową, 221

Na moim komputerze nie jest wyświetlana zawartość niestandardowych
pól listy kontaktów

Zawartość niestandardowych pól listy kontaktów można synchronizować wyłącznie z zawartością pól tekstowych
aplikacji poczty e-mail zainstalowanej w komputerze. Na przykład w niestandardowym polu listy kontaktów w urządzeniu
BlackBerry® nie można wpisać daty urodzenia osoby kontaktowej i następnie zsynchronizować tej informacji z zapisami
w aplikacji poczty e-mail na komputerze, ponieważ w aplikacji pole daty urodzenia jest standardowym polem danych.

Po synchronizacji niektóre znaki we wpisach kalendarza są błędnie
wyświetlane

Jeśli w urządzeniu BlackBerry® zaplanujesz terminy lub spotkania zawierające znaki specjalne lub akcenty, może się
okazać, że komputer nie rozpoznaje tych znaków.
Na komputerze sprawdź, czy jest używana właściwa domyślna strona kodowa oraz czy jest zainstalowana odpowiednia
czcionka. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze.

Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych, zwłaszcza
przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze aktualnego pliku kopii
zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia urządzenia.

Podręcznik użytkownika

Synchronizacja

226