BlackBerry Curve 8530 8520 - Synchronizacja danych organizatora przez sieć bezprzewodową

background image

Synchronizacja danych organizatora przez sieć
bezprzewodową

1. W otwartej liście kontaktów, kalendarzu, liście zadań lub liście notatek naciśnij klawisz Menu.
2. Kliknij polecenie Opcje.
3. Aby synchronizować wpisy kalendarza, kliknij kalendarz.
4. W polu Synchronizacja bezprzewodowa wybierz opcję Tak.
5. Naciśnij klawisz Menu.
6. Kliknij Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Synchronizacja

221

background image

Aby zrezygnować z synchronizowania danych za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, w polu Synchronizacja
bezprzewodowa
zmień ustawienie na Nie.