BlackBerry Curve 8530 8520 - Tworzenie kopii zapasowych danych urządzenia i ich przywracanie — informacje

background image

Tworzenie kopii zapasowych danych urządzenia i ich
przywracanie — informacje

Jeśli na komputerze zainstalowano oprogramowanie BlackBerry® Desktop Software, zawarte w nim narzędzie
BlackBerry® Desktop Manager umożliwia tworzenie kopii zapasowych i przywracanie większości danych
przechowywanych w urządzeniu BlackBerry, w tym wiadomości, danych organizatora, czcionek, zapisanych wyników
wyszukiwania i zakładek przeglądarki. Więcej informacji znajduje się w pomocy programu BlackBerry Desktop
Manager.

Jeśli konto e-mail wykorzystuje serwer BlackBerry® Enterprise Server, istnieje możliwość przywrócenia
zsynchronizowanych danych organizatora za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. Warunkiem jest posiadanie hasła
aktywacji. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych, zwłaszcza
przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze aktualnego pliku kopii
zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia urządzenia.