BlackBerry Curve 8530 8520 - Rozwiązywanie problemów z technologią Bluetooth

background image

Rozwiązywanie problemów z technologią Bluetooth

Nie mogę wpisać hasła w urządzeniu obsługującym technologię
Bluetooth

Jeśli nie możesz wpisać hasła w urządzeniu obsługującym technologię Bluetooth, hasło może już być zdefiniowane.
W urządzeniu BlackBerry®, w polu Wprowadź hasło dla <nazwa urządzenia> spróbuj wpisać 0000.

Nie widać listy podłączonych urządzeń obsługujących technologię
Bluetooth

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Upewnij się, że obsługa technologii Bluetooth jest włączona.
• Upewnij się, że urządzenia obsługujące technologię Bluetooth zostały dodane do listy podłączonych urządzeń

obsługujących ten formatBluetoothkomunikacji.

Informacje pokrewne

Technologia Bluetooth - podstawy, 227

Nie mogę nawiązać połączenia z urządzeniem obsługującym
technologię Bluetooth

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Upewnij się, że urządzenie BlackBerry® może współpracować z urządzeniem obsługującym technologię

Bluetooth. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji dołączonej do urządzenia obsługującego
technologię Bluetooth.

• Jeśli nie znasz hasła do urządzenia z technologią Bluetooth poszukaj go w dokumentacji urządzenia z

technologią Bluetooth.

• Jeśli urządzenie BlackBerrynie wykrywa urządzenia z technologią Bluetooth, które chcesz sparować, spróbuj

włączyć tryb do wykrycia na urządzeniu BlackBerry. Większość zestawów samochodowych musi raczej wykryć
urządzenie BlackBerry niż urządzenie BlackBerry zestaw samochodowy. Na ekranie głównym kliknij ikonę
Zarządzanie połączeniami. Kliknij Konfiguracja Bluetooth. Kliknij Nasłuchuj. Urządzenia obsługujące
technologię Bluetooth mogą wykrywać Twoje urządzenie BlackBerry przez dwie minuty.

• Wyłącz szyfrowanie połączeń Bluetooth między urządzeniem BlackBerry a urządzeniem obsługującym

technologię Bluetooth. Na ekranie głównym kliknij ikonę Zarządzanie połączeniami. Kliknij Opcje Bluetooth.
Zaznacz urządzenie obsługujące technologię Bluetooth. Naciśnij klawisz Menu. Kliknij opcję Właściwości
urządzenia
. W polu Szyfrowanie wybierz opcję Wyłączone. Naciśnij klawisz Menu. Kliknij Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Technologia Bluetooth

235

background image

Nie mogę udostępnić danych kontaktów połączonemu urządzeniu
obsługującemu technologię Bluetooth

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Upewnij się, że obsługa technologii Bluetooth jest włączona.
• Upewnij się, że urządzenie BlackBerry® jest połączone z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth.
• Przejdź do okna opcji technologii Bluetooth i upewnij się, że w polu Przesyłanie kontaktów nie jest zaznaczona

opcja Wyłączone.

• Upewnij się, że urządzenie Bluetooth, z którym jest połączone urządzenie BlackBerry, obsługuje profil Tryb

głośnomówiący lub profil Przesyłanie obiektów. Więcej informacji o obsługiwanych profilach można znaleźć w
dokumentacji dołączonej do urządzenia obsługującego technologię Bluetooth.

Informacje pokrewne

Technologia Bluetooth - podstawy, 227

Podręcznik użytkownika

Technologia Bluetooth

236