BlackBerry Curve 8530 8520 - Uzyskiwanie informacji o położeniu z GPS

background image

Uzyskiwanie informacji o położeniu z GPS

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych oraz sieci bezprzewodowej ta funkcja może nie być obsługiwana.
Aby wykonać tę czynność, musisz połączyć urządzenie BlackBerry® z odbiornikiem GPS obsługującym technologię
Bluetooth, jeśli urządzenie nie posiada wbudowanego odbiornika GPS.

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij opcję Opcje zaawansowane.
3. Kliknij opcję GPS.
4. Naciśnij klawisz Menu.
5. Kliknij polecenie Odśwież GPS.

Zostaną wyświetlone współrzędne długości i szerokości geograficznej dla bieżącej lokalizacji.

Podręcznik użytkownika

Technologia GPS

237