BlackBerry Curve 8530 8520 - Wyłączanie pomocy w ustalaniu położenia

background image

Wyłączanie pomocy w ustalaniu położenia

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych oraz sieci bezprzewodowej ta funkcja może nie być obsługiwana.
Domyślnie pomoc w ustalaniu położenia jest włączona, by zwiększyć wydajności technologii GPS. Gdy pomoc w
ustalaniu położenia jest włączona, urządzenie BlackBerry® co jakiś czas łączy się z centralnym serwerem, co zwiększa
opłaty za usługi danych. By uniknąć tych opłat, można wyłączyć pomoc w ustalaniu położenia, jednak uzyskiwanie
informacji o położeniu z GPS może wówczas trwać dłużej. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy
usług bezprzewodowych.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij opcję Opcje zaawansowane.
3. Kliknij opcję GPS.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby wyłączyć pomoc w ustalaniu położenia, zmień wartość pola Pomoc w ustalaniu położenia na

Wyłączona.

• Aby wyłączyć pomoc w ustalaniu położenia podczas roamingu, zmień wartość pola Pomoc w ustalaniu

położenia na Wyłączona podczas roamingu.

5. Naciśnij klawisz Menu.
6. Kliknij Zapisz.