BlackBerry Curve 8530 8520 - Łączenie z siecią Wi-Fi za pomocą metody PIN

background image

Łączenie z siecią Wi-Fi za pomocą metody PIN

Jeżeli korzystasz z punktu dostępu bezprzewodowego lub routera obsługującego funkcję Wi-Fi Protected Setup™,
możesz połączyć się z siecią Wi-Fi® za pomocą metody PIN.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Zarządzanie połączeniami.
2. Kliknij Konfiguracja sieci Wi-Fi.
3. Kliknij polecenie Szukaj dostępnych sieci.

Podręcznik użytkownika

Technologia Wi-Fi

264

background image

4. Kliknij punkt dostępowy lub router obsługujący Wi-Fi Protected Setup.
5. W oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone, kliknij przycisk Dalej. Twoje urządzenie BlackBerry® utworzy i

wyświetli numer PIN.

6. W punkcie dostępowym lub na ekranie administracyjnym routera wpisz numer PIN.
7. Gdy zostanie wyświetlony monit o zapisanie profilu sieci Wi-Fi, kliknij Dalej, aby od następnego razu Twoje

urządzenie automatycznie łączyło się z siecią Wi-Fi.

8. Kliknij przycisk Dalej.
9. Na ekranie Konfiguracja Wi-Fi została zakończona, wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby zmienić kolejność profilów Wi-Fi, kliknij opcję Uszereguj profile Wi-Fi pod względem ważności.
• Aby zakończyć konfigurację połączenia Wi-Fi, kliknij polecenie Zakończ.

Aby później zmienić opcje sieci Wi-Fi, na ekranie głównym kliknij ikonę Zarządzanie połączeniami. Kliknij Opcje Wi-
Fi
.